Prywatne Policealne Studium
Optyczne “Oculus”
w Częstochowie

Tryb kształcenia

Prywatne Policealne Studium Optyczne „Oculus” w Częstochowie jest policealną, dwuletnią (4-ro semestralną) szkołą zaoczną.

Realizuje kształcenie zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zajęcia edukacyjne odbywają się co 2 tygodnie (soboty i niedziele) w pracowni i salach wykładowych Politechniki Częstochowskiej (Szkoła podnajmuje sale na terenie Uczelni).

Postaw na wiedzę

Policealne studium zawodowe Oculus to szkoła, z wieloletnią tradycją.

Dlaczego wybrać PPSO Oculus

Twoja ścieżka kariery zaczyna sie już dzisiaj