Kwalifikacje absolwenta

Absolwent podczas zajęć i warsztatów zdobywa niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu:

Absolwent zdobywa umiejętność:

W ramach programu nauczania przeprowadzane są specjalistyczne szkolenia tematyczne z dziedziny kontaktologii, nowości na rynku urządzeń optycznych i medycznych. Ponadto szkoła organizuje dla słuchaczy wycieczki do zakładów optycznych (były do Essilor, JZO, Optopolu) oraz zakładów produkcji opraw (Liw Lewant).