Rekrutacja

Policealna szkoła optyczna ogłasza nabór słuchaczy na bieżący rok szkolny.

Sposób i termin dostarczania dokumentów

Dokumenty można składać w trybie ciągłym od początku roku do 1 września.

Dokumenty przyjmowane są w dowolnym terminie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania w sekretariacie szkoły (budynek Politechniki Częstochowskiej mieszczący się na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, IV piętro, pok. 413) lub można je przesłać na adres korespondencyjny:

dr Marcin Dośpiał
KF, WIPiTM
al. Armii Krajowej 19a
42-200 Częstochowa

Wymagane dokumenty

Płatności

Opłata wpisowa wynosi 200 zł płatne na konto poniżej. (Przed dokonaniem wpłaty proszę potwierdzić numer konta)
Informacja o wysokości czesnego na bieżący cykl kształcenia, jest udzielana w kontakcie telefonicznym, a czesne płatne jest na ten sam numer konta, co opłata wpisowa.

 

Płatne na konto:
PKO BP: 95 1020 2498 0000 8302 0588 9086