Kadra dydaktyczna

Szkoła dysponuje doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną.

W skład kadry wchodzi kilkunastu nauczycieli specjalizujących się w różnych dziedzinach niezbędnych do kształcenia w zawodzie:

W szkole pracują egzaminatorzy zawodowi w zawodach/dziedzinach:

Trzech nauczycieli posiada tytuł doktora.

Dyrektor jest członkiem Środowiskowej Komisji Akredytacyjnej Optyki Okularowej i Optometrii, która jest organem opiniodawczym w zakresie kształcenia techników optyków i optometrystów w Polsce.