Uprawnienia

Dyplomowany technik optyk ma uprawnienia do: