Rekrutacja w toku

Rozpoczęto nabór na kolejny rok szkolny 2021/2022 nauki w zawodzie Technik Optyk.

Zadajesz pytanie dlaczego wybrać naukę w PPSO „Oculus” oto odpowiedź

 

Poprzedni rok szkolny ponownie zakończyliśmy sukcesem.

Za sukces uważamy

  • 100% absolwentów rocznika 2020 w naszej szkole zadało egzamin zawodowy i otrzymało dyplom końcowy,
  • przeprowadziliśmy w trudnym i pandemicznym roku szkolnym 50% zajęć praktycznych w formie kontaktowej,
  • nauka teoretyczna odbyła się zdalnie z wykorzystaniem platformy MSTeams, a materiały nie były wysyłane do samodzielnej nauki ale powtarzania przedstawionych na zajęciach treści.
  • 100% uczniów uczęszczających do szkoły przystąpiło do egzaminów zawodowych w czerwcu 2021r.
  • egzaminy były przeprowadzone w naszej szkole, która jest ośrodkiem egzaminacyjnym

 

Rozpocznij naukę w PPSO „Oculus”.

Dołącz do naszych absolwentów, których w zawodzie Technik Optyk jest już ponad 500.

wejdź tu i rozpocznij naukę …