Informacja o nauce

Tryb kształcenia

Prywatne Policealne Studium Optyczne „Oculus” w Częstochowie jest policealną, dwuletnią (4-ro semestralną) szkołą zaoczną.

Realizuje kształcenie zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zajęcia edukacyjne odbywają się co 2 tygodnie (soboty i niedziele) w pracowni i salach wykładowych Politechniki Częstochowskiej (Szkoła podnajmuje sale na terenie Uczelni).

Kierunek kształcenia:

Technik optyk (zawód dwukwalifikacyjny) 

Kod cyfrowy zawodu:

325 302

Kształcone kwalifikacje:

MEP.02 – Montaż i naprawa elementów i układów optycznych.

MEP.03 – Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych. 

Prowadzone kursy umiejętności zawodowych:

Tak – lista kursów znajduje się w osobnej zakładce.