Rekrutacja w toku

Rozpoczęto nabór na kolejny rok szkolny 2021/2022 nauki w zawodzie Technik Optyk.Zadajesz pytanie dlaczego wybrać naukę w PPSO „Oculus” oto odpowiedź Poprzedni rok szkolny ponownie zakończyliśmy sukcesem.Za sukces uważamy100% absolwentów rocznika…